Christina Aguilera - My Heart

Papa?
(Are you going to sing us a song, Max?)
Sing papa, sing
Hu-hu!
Sing
Da?
Yeah, show me how you sing like mommy
Ha-ha
Mamaaa!
(Very good!...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.