Wiz Khalifa - We Dem Boyz Remix

Yeah hol' up, hol' up we dem boyz
Hol' up, hol' up we dem boyz
Hol' up, hol' up, we makin' noise
Hol' up, we dem boyz
Now I've been in this game f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.