Jacob Forever - Necesito Ayuda

Le he preguntado a tanta gente
Dónde te puedo encontrar
He soñado tantas veces con tus besos
Y tu mirada sensual

Y te busqué por muchos lado...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.