Fat Joe - Money Showers

Joe Crack, Remy Ma
This is Dolla $ign, oh ya

Understand, you gotta understand a nigga
Gotta run the town
Every time I'm in your city, make 'em u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.