21 Savage - Real Nigga

Savage
21 Savage, the one and only
How it feel to be a real nigga man
21

The same niggas doubted me
Now they tryna hang around a nigga
Ain't g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.