Ty Dolla $ign - Stealing

Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, mmm

Momma please don't judge me 'cause I'm a criminal
Momma I know you love me, even though I'm a criminal

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.