Dani Martín - Las Ganas

Se cae el techo, no puedo respirar
¿Qué habremos hecho para torcernos mal?
Y se han desecho el cielo y el hogar
Y lo de dentro no se pudo salvar
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.