Dani Martín - Paloma

Una alma libre una sirena un papel
Una paloma sin nido

Una caricia un arañazo después un ahora vengo me ido
Mejor déjala volar que ella elija ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.