Dani Martín - Guerra de Pasos

13 de julio
Cádiz al fin
Me cruzo unos ojos que rozó
Me miras, te miro, va a ser que sí
Te pareces al del canto del loco
Toda la tarde, Sevilla y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.