Ty Dolla $ign - Zaddy

Hmmm, Zaddy, Zaddy
I saw these shoes down on Rodeo I really wanna get
You tryna go?
Hmmm, Zaddy
I know you know I know you know you know you balli...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.