Ty Dolla $ign - Long Time

I've been on my motherfuckin' grind
For a very, very, long-long time
Yeah, so I deserve to ball like Kobe
For a very, very, long-long time
Yeah, g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.