Ty Dolla $ign - Saved

Errytime they see me ballin'
All my old bitches callin'
Pull up in exotic, I see a little bitch jockin'

Tryna get saved, she wanna get saved, I a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.