Machine Gun Kelly - Eddie Cane

(In my hood)
Eddie Cane, Eddie Cane
Five heartbeats left
My homie off of Eddie Road
He thinks he a damn chef
Everybody schemed out
Don't nobody ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.