Tech N9ne - No Reason (The Mosh Pit Song)

We are leaders
This is Tecca N9na in your arena
We saw no reason

Yea
Start shit
For no reason, mosh pit
For no reason, our shit
For no reason...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.