Marteria - Auszeit

Ja ich verstehe, also
Ich würde Ihnen wirklich raten sich mal 'ne Auszeit zu nehmen
(Auszeit)

Ah
Ich wach' auf, Postkarten-Optik
Sitz' unter 'n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.