Alejandro Sanz - Ese Que Me Dió la Vida

Con tu sonrisa de medio lao
Cuántos te quiero te habrás callao
Cuántas cosas de chiquillo
Aún conservas en los bolsillos

Con tu eterno cigarrillo
Con...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.