Dani Martín - Por Las Venas

Al decirme a mí mi piel que tú eres tela
Y que yo la costurera pa tejer
En ese cuerpo bendito una propuesta
La de hacerte prisionera de mi bien ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.