Dani Martín - El Puntito

Tu puedes pedir que alguien te traiga el sol
Y puedes pedir también que quieres lunas
Tu puedes pedir mil cosas y mira yo
En vez de pedirte tant...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.