Ñejo - Algo Musical

Tú tienes algo lindo en ti
Algo muy especial
Mmm mami, ¿qué será?
Tú tienes algo sexy en ti
Algo musical
Y enséñamelo

Esto es música
De...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.