Josh Groban - Un Alma Mas

Sólo sé que ojo por ojo lo ves
Que lo que siembre lo cosecharé
Si doy recibiré
Porque amar es un acto de fe
No prives al mundo de amor
Sin sol y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.