Cro - King of Raop

Yeah, ah

Wer ist der Typ mit der Maske?
Der nich' überlegt, sondern einfach ma' machte?
Wer is' der Coolste im Game?
Und tut's für dich und nich' für...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.