Nicki Minaj - Beautiful Sinner

South Africa is where I come from
Get me my banjo, get me my drum
Kidnap career & don't take ransom
Don't let me come out of my dungeon

You want me t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.