Nicki Minaj - Gun Shot

Mi man, mi say nuff gyal a road a chase you lately
Mi know de trut, but that don’t bother me
So tell dem gyal dem ooh
And tell ya friend dem ooh

My g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.