Dan Mangan - Oh Fortune

Oh, fortune
Bring fortune
To spare
Time's passing
And we're worsing
For wear

Aching for breathable air
Oh, my God, it's killing me

Oh, cha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.