Baby Rasta - Toma Nena

Llego el que pone la atención,
Gatas piden acción
Si un cantaso le doi
Duro,me pide mas
Manoplaso le dan
During ilegalise
Al son del reggaeton
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.