Marteria - Veronal (Eine Tablette Nur)

Veronal, bring mir Vergessenheit heute Nacht
Veronal, wieg' mich in den Schlaf, ganz leise und sacht
Veronal, bring mir den traumlos-tiefen Schlaf
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.