Soulja Boy Tell 'Em - Soulja Girl

Soulja Boy Tell'em (yeah)
Right now it's goin down (yeah)
Lookin for that Soulja Girl (oh yeah)
Ay, ay, ay, ay

Damn, watch me do it
Damn, watch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.