X-Treme - My Fire (Kcp Remix)

Just bring it on down.
Just bring it on down.
Just bring it on down.

Relight my fire
Your love is my only desire.
Relight my fire
Cause I need...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.