Fler - Ich Werde Nie Vergessen

Ich werde nie vergessen,
Wie das Leben so spielt.
Ich werde nie vergessen
Und darum stehe ich hier.
Ich werde nie vergessen,
Wie das Leben so spi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.