Labh Janjua - Agg Lage Aaj Kal de Fashion Nu

Hey! Mr. Hero do you like the way I flow?
I like the way I like the way.
Hey! Mr. Hero do you like the way I flow?
Coz I like the way, I like the w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.