Jay-z - Beware

Its the Roc in the building
Calib, Ramel, Tarrell in the house

Neeviaan tu kujh chir paa ke rakh lai,
Palle vich mukhra lukaa ke rakh lai.

Yes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.