S - Deep Deep

きっと手遅れだね
もう始まってた
そっとブレーキ試すMY HEART
どっかぎこちないSMILE
ゼンブ見透かされる
WHY NOT? そっちは平気なPROFILE
常識にハマった距離じゃないから
YESかNOで応えられない
熱くなるほど壊れるYOU AND I
分かってるけど...
ANYTIME...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.