Sido - Sido und Die Drogen

Yeah! Yeah! Yeah! One, two! One, two
Yeah, alle alle hier komm mal klar
Yeah! Ja guckt mich an, Sido am Mikrofon, yeah
Warte, warte, warte, warte, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.