Rolf Zuckowski - Weihnacht, Was Bist Du

Weihnacht, was bist du?
Bist du Kerzen und Schnee
Oder nur ein Seemann
Der allein ist auf See?
Weihnacht, was bist du?
Bist du Hoffnung der Welt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.