Rolf Zuckowski - Dat Joahr geiht to ind

Klock veer ward all düster, de Wind weiht von Ost
De Luft schmeckt all bannig no Schnee
De Straaten sünd schmückt und de Lüd speelt verrückt
Un de ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.