Gucci Mane - Drink It Straight

Tell em' what ya drinkin'
Ta ta tell 'em what ya drinkin'
Tell em what ya drinkin'
Ta ta tell em what ya drinkin'

I drink it straight
Henn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.