Udo Lindenberg - Mädchen Aus Ost-Berlin

Stell dir vor,
Du kommst nach Ost-Berlin
Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen
So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow
Und du findest sie sehr b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.