Wyclef Jean - Touch Your Button Carnival Jam: Let Me Touch Your Button/Rouge et Bleu/

"Let me touch your button"

If you got your tickets to the carnival,
please report to the dance floor right now!
She says when I am Wyclef you suc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.