Soulja Boy Tell 'Em - Intro

Soulja boy: What are we goin' to do toady Mr. Cali Park

Colli Park: They same thing we do everyday, try to crunk the world

ahh...you [Repeated v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.