Fler - Reich So Reich

Der erste Rapper, der richtig Geld macht.
Fler, der Trendsetter.
Aggro Berlin 2006. Yeah! Fler

Ich bin jetzt reich so reich ja, ja, ja, ja.
Ihr ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.