Kurtis Mantronik - How Did You Know

I'm in a spin,
I'm giving in,
I'm living in a daydream.
When I saw you, your smile shone through
and touched me like a sunbeam.
I'm inside out,
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.