Field Mob - Blacker the Berry

[Chevy P aka Smoke]
Its ya boy Chevy P babe...
Listen

[Chevy P aka Smoke]
I remember as a kid back.. in the days
I got picked on kicked at... shi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.