Baby Rasta - Linda Estrella

Linda estrella
Dibujame tu nombre
En todita las estrellas
Pues, cada vez que la lluvia cae
Siento que pierdo la cabeza
Yo por ti, dime si tu por ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.