Rupee - Bonus Track: Jump

Whoy, look at people
You make me wanna

(Jump)
Jump around de place
(Jump)
I want to pelt my waist

(Jump)
Jumpin' up and down
(Jump)
Even on de groun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.