Claudia Jung - Lieb Mich Nochmal

Claudia Jung
Lieb Mich Nochmal
Lieb mich nochmal


Du hast mir sehr wehgetan
Nimm mich fest in deinen Arm
Jedes Wort wär jetzt zuviel
Ich hör ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.