Francis Cabrel - Tu Dois Partir (You Gotta Move)

Qu'il soit trop tôt
Qu'il soit trop tard
Que tu sois blanc
Rouge ou noir
Lorsque le ciel te désire
Tu dois partir

Que tu sois mal
Que tu sois...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.