Francis Cabrel - Femmes de légende

Ombres courbées sous l'orage
Ombres du vent
Lassées des outrages de l'océan
Portées par d'autres images
Ou d'autres temps
Ames sombres et fragile...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.