Lila Downs - Lágrimas Negras

Aunque tú me has echado en el abandono
Aunque ya han muerto todas mis ilusiones
En vez de mal decirte con justo encono
En mi sueño te colmo
Y en...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.