F. De Gregori - Generale

Generale dietro la collina
Ci sta la notte cruccia e assassina
E in mezzo al prato c'è una contadina
Curva sul tramonto sembra una bambina
Di cinq...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.