Rasheeda - Off da Chain

Every time we hit the club the shit's off da chain
Better believe it shawty
I'm at the bar callin' yo name
Squeekin', big ballin', flossin'

See ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.